მსოფლიო 1: 50 000 000 პოლიტიკური რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:50 000 000
სიგრძე: 94 სმ,  სიგანე: 60 სმ,
ქაღალდის ტიპი: პოლიპოსტერიმსოფლიოს 1: 50 000 000 პოლიტიკურ რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია: 


1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის და მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით 

2. სახელმწიფო, ავტონომიების და ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვრები

3. საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები

4. რკინიგზა

5. ჰიდროგრაფიული ქსელი

6. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები: აეროპორტი, საზღვაო პორტი

ჯუჯა სახელმწიფოები (ანდორა, ლიხტენშტეინი, ლუქსემბურგი, მონაკო, სან-მარინო) აღნიშნულია ციფრებით.